Polityka prywatności

Partnerzy DESSA zapewniają ochronę danych osobowych każdej osoby fizycznej zarejestrowanej na platformie Dessa i korzystającej z narzędzia samooceny Dessa.

W każdym przypadku, z zastrzeżeniem możliwych ograniczeń przewidzianych prawem, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o charakterze i celu przetwarzania, sprostowaniu niedokładnych, nowych lub niekompletnych danych, ich usunięciu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i sprzeciwu wobec opracowywania indywidualnych profili w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez platformę Dessa, może mieć bezpośredni kontakt z administratorem platformy w celu rozstrzygnięcia wszelkich pytań lub sporów.


Dane, które przetwarzamy

Platforma Dessa podczas procesu rejestracji zbiera od użytkowników następujące dane:

Dane osobowe: Imię (opcjonalnie), e-mail

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do zidentyfikowania osoby i podania podstawowych danych osobowych w celu utworzenia jej profili osobistych we wspólnocie praktyków. Użytkownicy mogą zdecydować się na podanie tylko absolutnie niezbędnych danych osobowych, którymi jest ich adres e-mail.

W procesie rejestracji użytkownicy otrzymują osobiste konto (nazwę użytkownika i hasło), które jest powiązane z ich danymi osobowymi. Posiadając własną nazwę użytkownika, mają bezpośredni dostęp do swoich danych oraz w każdej chwili mogą je usunąć, poprawić.

Platforma Dessa zbiera dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail) podczas wypełniania narzędzia do samooceny.

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do identyfikacji osoby rejestrującej się na platformie i weryfikacji jej uprawnień do korzystania z kwestionariusza seld assessment.
Ponadto platforma Dessa zbiera Twoje dane osobowe w postaci plików Cookies. Możesz ustawić, aby nie akceptować i usuwać plików cookie w ustawieniach przeglądarki. 

Prawa uczestnika

Wypełnienie formularza rejestracyjnego i narzędzia do samooceny zakłada akceptację warunków uczestnictwa i regulaminu portalu Dessa.

W ramach spełniania wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) zapraszamy w razie potrzeby do skorzystania z następujących praw:

Prawo do przejrzystości i informacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dokładnych i jasnych informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu (przetwarzaniu) ich danych osobowych.

Prawo dostępu. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo otrzymać potwierdzenie dotyczące przetwarzania ich danych oraz kopię tych danych. Z prawa tego można skorzystać pisemnie lub ustnie, na żądanie.

Prawo do sprostowania. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać sprostowania swoich danych, gdy są one niedokładne lub uzupełnienia danych, gdy są niekompletne.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania własnych danych osobowych, które zostały przetworzone przez IOD, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie.

Prawo do sprzeciwu. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. W takim przypadku IOD musi zaprzestać takiego przetwarzania, chyba że wykaże nadrzędne i uzasadnione powody. "

Responsabilidades del DPO

En el Reglamento Europeo 2016/679 (GDPR), para la protección de datos personales, el Delegado de Protección de Datos (DPO) se define como la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que define los propósitos y la forma del procesamiento. de datos personales. Como procesador de datos se define la persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo que procesa datos personales en nombre del DPO.

IDEC SA, como DPO, asegura en todo caso la legitimidad del tratamiento y las medidas organizativas y técnicas adecuadas para proteger sus datos personales, tales como sistemas de información y redes seguras, control y restricción de acceso físico, acceso electrónico controlado, niveles de acceso, capacitación del personal, uso de protocolos seguros para el cifrado de datos y más.

Además, deberá responder sin demora a las preguntas de los participantes, así como a las solicitudes para el ejercicio de sus derechos tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć Ci nasze usługi w najlepszy możliwy sposób, a także w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do obsługi technicznej i modernizacja platformy.

W każdym przypadku możesz skorzystać z prawa do informacji, dostępu, sprzeciwu i przenoszenia swoich danych osobowych, które przechowujemy, z prawa do usunięcia, z zastrzeżeniem przepisów prawa, z prawa do sprostowania, jeśli znajdziesz błąd lub zmienisz którykolwiek z Twoje dane, na pisemną prośbę. W przypadku zmiany Twoich danych, prawo do ich poprawienia jest jednocześnie Twoim obowiązkiem, bezzwłocznie. Twoja prośba musi zostać przesłana na piśmie na adres e-mail dataprotection@dessa.info 


Polityka korzystania z plików cookie

Witryna internetowa dessa (zwana dalej „Witryną”) wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na Państwa komputerze. Niniejsza polityka użytkownika wyjaśnia, w jaki sposób Witryna korzysta z plików cookie. Przeglądając Witrynę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie na swoim komputerze, zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie z Witryny, wprowadź odpowiednie ustawienia (określone poniżej) lub powstrzymaj się od korzystania z Witryny.

Co to są pliki cookie?

„Pliki cookie” to małe pliki tekstowe z informacjami, które witryna internetowa (w szczególności serwer sieciowy) przechowuje na komputerze użytkownika bez wiedzy o jakimkolwiek dokumencie lub pliku z komputera użytkownika. Pliki cookie zawierają pewne informacje, takie jak nazwa strony internetowej oraz niektóre cyfry i liczby. Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na stronie internetowej, ta ostatnia odzyskuje te informacje i zapewnia użytkownikowi odpowiednie usługi. Typowym przykładem takich informacji są preferencje użytkownika na stronie internetowej, określone przez wybory użytkownika w tej witrynie (np. Wybór określonych „przycisków”, wyszukiwań, reklam itp.) 

Jakie pliki cookie wykorzystuje ta witryna?

Witryna korzysta z plików cookie, aby ułatwić użytkownikowi nawigację w niej i zapewnić użytkownikowi niepowtarzalne wrażenia z przeglądania. Ponadto Witryna korzysta z pliku cookie związanego z Google Analytics, który jest platformą gromadzącą anonimowe dane dotyczące korzystania z Witryny, ruchu, odwiedzanych stron i nie tylko (więcej informacji na temat danych zbieranych przez Google Analytics można znaleźć pod adresem: https: //analytics.google.com/analytics/web/).

Informacje zbierane przez pliki cookie nie są sprzedawane ani ujawniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.


Jak mogę sprawdzić ustawienia plików cookie w mojej przeglądarce?

Niektórzy użytkownicy mogą nie zgadzać się na przechowywanie informacji zebranych przez pliki cookies na ich komputerze. Każda przeglądarka internetowa zawiera jasne instrukcje dotyczące politycznego wykorzystania plików cookie.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, powiadamiając je o wysyłaniu plików cookie, wyłączając wszystkie lub niektóre pliki cookie używane przez Witrynę lub usuwając pliki cookie, które zostały już zainstalowane na Twoim komputerze.

Większość usług Serwisu działa bez wykorzystywania plików cookies. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mieć dostępu do niektórych usług i funkcji Witryny.

Poniżej znajdują się odniesienia do najbardziej podstawowych przeglądarek internetowych dla określonych wydań.

Zaleca się zapoznanie się z oficjalną bibliografią producentów w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

W przypadku przeglądarek internetowych innych producentów zapoznaj się z ich oficjalną bibliografią

Wsparcie

W przypadku każdego pytania dotyczącego wykorzystania Twoich danych osobowych, ich dokładności, czasu przechowywania i usunięcia, prosimy o kontakt pod adresem dataprotection@dessa.info

*

Zalecamy częste odwiedzanie tej strony, aby być informowanym o wszelkich zmianach, które wprowadzamy w naszej polityce prywatności."