Celem tego narzędzia do samooceny umiejętności miękkich jest wykrycie tych, które posiadasz, i tych, których Ci brakuje.

Umiejętności miękkie są uważane za umiejętności ogólne, uniwersalne, podstawowe lub kluczowe, które można zastosować w różnych kontekstach organizacyjnych i zawodowych i należy je traktować jako uzupełnienie ustalonych wymagań edukacyjnych (OECD, 2001 i 2012).

Umiejętności miękkie są klasyfikowane jako „Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie” i można je podzielić na trzy główne grupy:
a) Umiejętności osobiste
b) umiejętności społeczne
c) Umiejętności zależne od treści / metodologiczne

Wszystkie otrzymane informacje i dane będą traktowane jako poufne. Za pomocą hasła możesz uzyskać dostęp do swojego indywidualnego raportu. Wyniki wszystkich kwestionariuszy są przetwarzane i wyświetlane w formie zagregowanej. Raport, który otrzymasz po wypełnieniu kwestionariusza, przedstawia Twoje wyniki w kluczowych kategoriach umiejętności miękkich. Możesz uzyskać dostęp do swojego raportu w dowolnym momencie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, co powinno zająć około 20 minut.


Bardzo dziękuję za wsparcie!
Zespół DESSA
 

Must be a registered user to participate.

Please login or register before continuing using the assesment tools.

Login