Privacy verklaring

De DESSA-partners zorgen voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van alle personen die in het Dessa platform zijn geregistreerd en gebruikmaken van de Dessa zelfwaarderingstool.

In elk geval, en onder voorbehoud van eventuele wettelijke beperkingen, hebben de betrokkenen het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, de informatie over de aard en het doel van de verwerking, de correctie van onjuiste, nieuwe of onvolledige gegevens, de verwijdering, de beperking van de verwerking, de overdraagbaarheid en het verzet tegen de ontwikkeling van individuele profielen met behulp van geautomatiseerde middelen.

Ieder persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door het Dessa-platform kan rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van het platform om een vraag of een meningsverschil op te lossen.
 

Gegevensverwerking

Dessa platform verzamelt de volgende gegevens van de gebruikers, tijdens het registratieproces: 

Persoonlijke gegevens: Naam (optioneel), e-mail

Het verzamelen van de persoonsgegevens is nodig om de persoon te identificeren en persoonlijke informatie te verstrekken voor het opstellen van zijn of haar persoonlijke profiel in de praktijkgemeenschap. De gebruikers kunnen ervoor kiezen om alleen de absoluut noodzakelijke persoonlijke informatie te verstrekken, namelijk hun e-mail. 

Met het registratieproces krijgen de gebruikers een persoonlijk account (gebruikersnaam en wachtwoord) dat gekoppeld is aan hun persoonlijke gegevens. Met hun eigen gebruikersnaam hebben ze direct toegang tot hun gegevens en kunnen ze op elk moment hun persoonlijke gegevens verwijderen en corrigeren. 

Dessa-platform verzamelt persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mail) tijdens het invullen van de zelfwaarderingstool.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens is nodig om de persoon die zich in het platform registreert te identificeren en zijn/haar toestemming voor het gebruik van de zelfwaarderingstool te verifiëren.
Daarnaast verzamelt het Dessa-platform uw persoonlijke gegevens in de vorm van cookies. U kunt instellen om de cookies niet te accepteren en te verwijderen uit de instellingen van uw browser
 

Deelnemersrechten

Het invullen van het registratieformulier en de zelfwaarderingstool veronderstelt de aanvaarding van de deelnemingsvoorwaarden en de reglementering van het Dessa portaal.

In het kader van de naleving van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) nodigen wij u uit om, indien nodig, de volgende rechten uit te oefenen:

Recht op transparantie en informatie. De betrokkenen hebben het recht om nauwkeurig en duidelijk te worden geïnformeerd over de verzameling en het gebruik (de verwerking) van hun persoonsgegevens.

Recht op toegang. Betrokkenen hebben het recht om een bevestiging te ontvangen over de verwerking van hun gegevens, en een kopie van die gegevens. Dit recht kan op verzoek schriftelijk of mondeling worden uitgeoefend.

Recht op correctie. De betrokkene heeft het recht om de verbetering van zijn gegevens te vragen wanneer deze onjuist zijn, of de aanvulling van zijn gegevens wanneer deze onvolledig zijn.

Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten"). De betrokkene heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen. 

Recht op overdraagbaarheid. De betrokkenen hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens, die door een DPO zijn verwerkt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat.

Recht op bezwaar. Betrokkenen hebben het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. In dat geval moet de DPO deze verwerking staken, tenzij hij hiervoor dwingende en gerechtvaardigde redenen aanvoert
 

Verantwoordelijkheden van de DPO 

In de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) wordt voor de bescherming van persoonsgegevens de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) gedefinieerd als de natuurlijke- of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens definieert. Als gegevensverwerker wordt de natuurlijke- of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan gedefinieerd die of dat namens de DPO persoonsgegevens verwerkt.

IDEC SA zorgt als DPO in ieder geval voor de rechtmatigheid van de verwerking en de passende, organisatorische- en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiligde informatie- en netwerksystemen, controle en beperking van de fysieke toegang, gecontroleerde elektronische toegang, toegangsniveaus, opleiding van het personeel, gebruik van beveiligde protocollen voor gegevensversleuteling en nog veel meer.

Bovendien moet zij onverwijld antwoorden op de vragen van de deelnemers en op de verzoeken tot uitoefening van hun rechten zoals omschreven in de Verordening (EU) 2016/679 (BBPR).
 

Bewaring en doorgifte van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u zo goed mogelijk van onze diensten te voorzien en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het technisch onderhoud en upgrade van het platform.

In ieder geval kunt u de rechten van informatie, toegang, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens die wij behouden, het recht op verwijdering, onder de beperkingen van de Wetgeving, het recht op correctie, als u een fout vindt of een van uw gegevens wijzigt, uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek. In geval van wijziging van uw gegevens is het recht op correctie tegelijkertijd uw verplichting, zonder vertraging. Uw verzoek moet schriftelijk worden verzonden naar het e-mailadres dataprotection@dessa.info.
 

Beleid voor het gebruik van cookies

De dessa website (hierna de "website") gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. In dit gebruikersbeleid wordt uitgelegd hoe de website gebruik maakt van cookies. Door de website te bezoeken, gaat u akkoord met en aanvaardt u het gebruik van cookies op uw computer, in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Als u geen cookies van de website wenst te ontvangen, dient u de juiste instellingen te maken (zoals hieronder beschreven) of af te zien van het gebruik van de website.

Wat zijn cookies?

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website (in het bijzonder de webserver) op de computer van een gebruiker opslaat zonder kennis van enig document of bestand van de computer van de gebruiker. Cookies bevatten bepaalde informatie, zoals de naam van een website en enkele cijfers en nummers. Telkens wanneer een gebruiker inlogt op een website, herstelt deze laatste die informatie en voorziet hij de gebruiker van relevante diensten. Een typisch voorbeeld van dergelijke informatie is de voorkeuren van de gebruiker op een website, zoals aangegeven door de keuzes van de gebruiker op die website (bijv. het selecteren van specifieke "knoppen", zoekopdrachten, advertenties, enz.)

Welke cookies gebruikt deze website?

De website maakt gebruik van cookies om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken en de gebruiker een unieke browse-ervaring te bieden. Verder maakt de website gebruik van een cookie met betrekking tot Google Analytics, een platform dat anonieme gegevens verzamelt over het gebruik van de website, het verkeer, de bezochte pagina's en meer (voor meer informatie over de gegevens die door Google Analytics worden verzameld, kunt u terecht op: https://analytics.google.com/analytics/web/).


De informatie die door cookies wordt verzameld, wordt niet verkocht of openbaar gemaakt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is

Hoe kan ik de cookie-instellingen in mijn browser bekijken?

Sommige gebruikers gaan mogelijk niet akkoord met het opslaan van de door cookies verzamelde informatie op hun computer. Elke webbrowser geeft duidelijke instructies voor het politieke gebruik van cookies.
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw webbrowser wijzigen door hen op de hoogte te stellen wanneer er cookies worden verzonden, alle of sommige van de door de website gebruikte cookies uit te schakelen, of cookies die al op uw computer zijn geïnstalleerd te verwijderen.

De meeste diensten van de website werken zonder het gebruik van cookies. Als u de cookies uitschakelt, hebt u echter geen toegang tot bepaalde diensten en functies van de website.
Hieronder vindt u verwijzingen naar de meest elementaire webbrowsers voor specifieke edities.

Het is aan te raden om de officiële bibliografie van de fabrikanten te raadplegen voor de meest actuele informatie.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 

Voor webbrowsers van andere fabrikanten, zie hun officiële bibliografie
 

Ondersteuning

Voor al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, de juistheid ervan, de bewaartijd en de verwijdering ervan, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@dessa.info.

*

Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid.